thiết bị thí nghiệm

본문 바로가기

ABOUT CLEAN BOTTLE

Chai vệ sinh sạch được sử dụng để xử lý trước, phân tích, lưu trữ mẫu và chuyển thuốc bán dẫn, thuốc có độ chính xác cao và các sản phẩm PR, v.v. Có.

Chai rửa được quản lý dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt như độ PH và độ dẫn điện.


  • Tên công ty: Dongyang Chemicals
  • CEO: An Đông-soo
  • Số đăng ký kinh doanh: 305-81-53925

  • ĐỊA CHỈ: Dongyang Chemical, 60-21, Daehwa-ro 32beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Hàn Quốc

  • TEL : 042-624-7040~1
  • FAX : 042-624-7042

  • EMAIL : dychem@dychem.co.kr
Copyright © DONGYANG CHEMICAL All rights reserved.