con đường để đến

본문 바로가기

hướng
ADDRESS
Dongyang Chemical Co., Ltd. 60-21, Daehwa-ro 32beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon
TEL
042-624-7040 ~ 1
FAX
042-624-7042

  • Tên công ty: Dongyang Chemicals
  • CEO: An Đông-soo
  • Số đăng ký kinh doanh: 305-81-53925

  • ĐỊA CHỈ: Dongyang Chemical, 60-21, Daehwa-ro 32beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Hàn Quốc

  • TEL : 042-624-7040~1
  • FAX : 042-624-7042

  • EMAIL : dychem@dychem.co.kr
Copyright © DONGYANG CHEMICAL All rights reserved.