thiết bị thí nghiệm

본문 바로가기

ABOUT QUARTZ HOTPLATE, BEAKER

Chúng tôi sản xuất, cung cấp và xuất khẩu thiết bị tiền xử lý hóa chất bán dẫn sử dụng các tấm và ống thạch anh hoàn mỹ. Đặc biệt, trong trường hợp của Quartz Hot_Plate, chúng tôi có bằng sáng chế công nghệ của riêng mình và chúng tôi cũng cung cấp các thiết bị TPR kiểm soát nhiệt độ.

Quartz Hot_Plate (Loại mặt đơn, mặt kép),
Loa thạch anh (Loại tam giác, Hình vuông, Hình tròn),
Chúng tôi sản xuất, bán và xuất khẩu Quartz Sub_Boiler.


  • Tên công ty: Dongyang Chemicals
  • CEO: An Đông-soo
  • Số đăng ký kinh doanh: 305-81-53925

  • ĐỊA CHỈ: Dongyang Chemical, 60-21, Daehwa-ro 32beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Hàn Quốc

  • TEL : 042-624-7040~1
  • FAX : 042-624-7042

  • EMAIL : dychem@dychem.co.kr
Copyright © DONGYANG CHEMICAL All rights reserved.